21 de junio de 2012

Adolf de Rebollar i Sagalés - L'Adriana

Adolf de Revollar i Sagalés - Rebombori en el món de les muses

Carmen Ruiz Casas - Me araño el alma

Carmen Ruiz Casas - Mi eterna fantasía

Dolors Pérez Sánchez-Fortun - Aigua clara

Francesc Planasdemunt - El rellotge

Francesca Dómine - Imitant a Cal·líope

Gracia Espino - Carta para la Poeta "dels petons"

Ignasi Puig Alemán - L'obra poètica de l'Adriana

José Lázaro - Soneto para Adriana

M. Isabel M. Vives - A l'Adriana

Manuel Pujales García - Reina de ilusiones

Mari Carmen Pérez Vidal - Per a l'Adriana Ferran Pardines

Mari Carmen Pérez Vidal - Per a l'Adriana